Pedagogisch project, schoolreglement en informatiebrochure

Hier kom je te weten wat de visie is van de school, op welke manier de school hun taak met de leerlingen ziet, het zogenaamd 'pedagogisch project'.