Pedagogisch project, schoolreglement en informatiebrochure

Hier kom je te weten wat de visie is van de school, op welke manier de school hun taak met de leerlingen ziet, het zogenaamd 'pedagogisch project'.

Sinds 26 juni 2017 zijn het pedagogisch project, het schoolreglement en de infobrochure samengevoegd tot één document.

Als je hier klikt, kan je de nieuwste versie lezen van ons pedagogisch project, schoolreglement en infobrochure (goedgekeurd gemeenteraad 3 september 2018)

Onze school beschikt over een gedragen huiswerkbeleidsplan.

Je kan onze uitgewerkte visietekst over huiswerk hier raadplegen.

Als je hier klikt, kan je onze afspraken rond huiswerk per leerjaar terugvinden.