Visie

Hier kom je te weten wat de visie is van de school, op welke manier de school hun taak met de leerlingen ziet, het zogenaamd 'pedagogisch project'.