Onze school wil graag indien mogelijk de evolutie maken van een MOS school naar een Eco school, een internationaal erkend keurmerk voor scholen die ecologisch en duurzaam tewerk gaan. Dit traject zal over de schooljaren 2017-2018 en 2018-2019 lopen. Tijdens het schooljaar 2018-2019 zullen we werken rond het thema duurzame voeding.

Zo zien we dit:

-> evolutie van MOS naar eco-school (idee van de MOS-werkgroep op school) = evolutie van milieu naar ruimere duurzaamheid: verminderen van afval-, water-, lucht- en bodemverontreiniging, energieverbruik, biodiversiteit, voedsel- en waterverspilling, klimaat, grondstoffengebruik, eerlijke handel, creativiteit, natuurbreed …

-> Groene Vlag van FEE = internationaal keurmerk voor blijvende duurzaamheidswerking

-> We werken actief mee aan de SDG’s van de VN, de opvolger van de Millenniumdoelen

-> kadert in het burgemeestersconvenant van Lochristi om te evolueren als gemeente naar een verminderde CO2-uitstoot van ten minste 40% tegen 2030.

-> We werken internationaal samen met andere Eco-scholen

-> We maken een plan voor 2 schooljaren en houden dit bij in de Eco-school Sleutel, waarbij we de 7 succesfactoren van de FEE voor ogen houden: duurzaamheidsscan, actieplan met koppeling aan schoolwerkplan en schoolreglement, meten en evalueren, curriculum, draagvlak (leerlingen, team, ouders, buurt), communicatie en Eco-code (hoe communiceren).

 

Eco-lied