Lesurenregeling

maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag

1. voormiddag:

•   lager: 08.25 tot 11.30 uur

•   kleuters: 08.25 tot 11.30 uur

2. namiddag:13.05 tot 15.50 uur

Er is toezicht van 7.30 tot 17.00 uur.

Tijdens de middagpauze mogen de leerlingen die thuis gaan eten, terug op school zijn vanaf 12.50 uur.

woensdag

1. voormiddag:

•   lager: 08.25 tot 11.30 uur

•   kleuters: 08.25 tot 11.30 uur

2. namiddag:geen school

Er is toezicht van 7.30 tot 12.15 uur.

Vakanties en vrije dagen

De school is gesloten tijdens de schoolvakanties die door de Vlaamse regering worden bepaald.

Twee facultatieve vrije dagen worden, in samenspraak met de andere scholen, vastgelegd door de gemeenteraad.

Data van deze vakanties en vrije dagen worden in juni van het vorige schooljaar meegedeeld via een apart schrijven.

De data van de pedagogische studiedagen worden zo vlug mogelijk via een apart schrijven medegedeeld.