Sinds 26 juni 2017 zijn het pedagogisch project, het schoolreglement en de infobrochure samengevoegd tot één document.

Als je hier klikt, kan je de nieuwe versie lezen van ons pedagogisch project, schoolreglement en infobrochure (goedgekeurd gemeenteraad 26/06/2017)