d Code.org Zombie De juiste weg programmeren voor de zombie
 f Code.org De studio van Code.org heeft nog veel meer mogelijkheden om te leren programmeren, zoals met Frozen als je hier klikt. Prachtig materiaal ook van Minecraft, Star Wars, Angry Birds en nog veel meer!
f Flappy Code game Je eigen spel programmeren met Flappy via Code.org
f  Codekinderen.nl   Leer programmeren zonder gebruik te maken van een computer.
 s

 

 

Scratch

 

enorm veel mogelijkheden om zelf te programmeren, voor wie de basis onder de knie heeft.

Klik hier voor een mooi opgebouwde oefening om met Scratch te leren werken (midden- en bovenbouw)

Klik hier voor veel info en allerlei toffe en uitdagende opdrachten bij CodeClubWorld.org

Verdiepingsoefening: pas deze verjaardagskaart aan voor de volgende jarige klasgenoot.

program-uurtje

 

Program-uurtje

 Programmeer een mens, een menselijke fax, kortste paden... Een initiatief van UGent en i22n.

Bee-Bots materiaal

https://oponoa-programmeertalen.wikispaces.com/Bee-Bot+lesidee%C3%ABn

https://www.dropbox.com/s/l6by0cjlkj97ffj/Zoemen%20met%20de%20Bee-Bot%2C%20Lesidee%C3%ABn%20voor%20de%20onderbouw%2C%20icm%20Roamer%20idee%C3%ABn.pdf

http://kleutersdigitaal.nl/bee-bot-programmeerbare-robot/

https://www.bee-bot.us/mat-downloads.html

https://www.dropbox.com/s/t5bqs33qgc8oc02/Pasen%2C%20kip%2C%20groot%2C%20Bee-Bot.pdf

https://www.dropbox.com/s/xoxo3qb5vwx0owu/Pasen%2C%20kip%2C%20losse%20afbeeldingen%20voor%20routekaartjes.pdf

https://drive.google.com/file/d/0BxU4DjdK6S0DT1Voclh5N1dqMzA/view

http://www.jufmaike.nl/tips-om-te-werken-met-de-bee-bot/

https://www.klascement.net/video/68001/?previous

https://www.klascement.net/docs/68011/?previous

 InO-Bot

 

Robotje om via Scratch te programmeren, beschikbaar in de pc-klas van Lochristi (bluetooth). 

Installatiehandleiding en handleiding voor de leerkracht

 

mbot

 mBot

Robotje om via Scratch te programmeren, beschikbaar in de school in Beervelde (wifi).

Als je hier klikt, vind je een aantal voorbeeldlessen om met mBot te gebruiken.

m Makey Makey

Met een Makey Makey kunnen kinderen allerlei geleidend materiaal gebruiken om de computer te besturen. Op school zijn er 5 makey makey toestellen ter beschikking.

Hier kan je een filmpje bekijken van de peuterklas in Beervelde waar de juf haar kinderen met behulp van zilverpapier laat piano spelen.

 

cubetto

 Cubetto  Een houten robot om vanaf 4 of 5 jaar te leren programmeren


Blockly

doolhof: gebruik de juiste codebouwstenen

 

 d

 Run Marco!  Leren programmeren in een avontuurlijke omgeving

 

 s

 Ko de Kraker  Help Ko om bij de noot te komen door de juiste stappen te programmeren.

Game-studio  Ontwerp je eigen spel bij het Klokhuis

 

Tynker  codebouwstenen zoeken, visueel zeer aantrekkelijk (Engelstalig)

 

k

Kodable  volledig uitgewerkte lessen en visueel aantrekkelijke omgeving met dashboard voor de leerkracht (Engelstalig)

 

CodeClub Lochristi - Beervelde  Enkele enthousiaste ouders van GBS Lochristi - Beervelde trekken een initiatief om de leerlingen te laten kennismaken met leren programmeren, buiten de schooluren. 

 

CoderDojo club Belgium word lid van de Belgische club van programmeurs

 

Devox4Kids Boeiende workshops rond leren programmeren, robotica en nog veel meer

 

ProgramKids Weebly  Leren programmeren in het basisonderwijs: kant-en-klare lesfiches

  d

 Bomberbot  Een robot programmeren: game en lesfiches (wel inloggen eerst nodig)

Waarom is het nuttig dat kinderen zelf leren programmeren?

Onze kinderen zijn wel mee met alle digitale technologie, maar het zijn over het algemeen echte consumers, en geen creators.

Ze zijn perfecte gebruikers, maar ze zijn absoluut niet gewapend tegen de volgende digitale kloof. Door kinderen te leren programmeren geef je ze de mogelijkheid om creatief te zijn, om te creëren, en niet enkel te consumeren.

Onze kinderen zullen zich staande moeten houden in een wereld waar digitalisering en robotisering oprukken, en waar de concurrentie 'globaal' is.

Een studie van ING schatte onlangs dat in dat 35% van alle banen kans maken om geautomatiseerd te worden en te verdwijnen. En in sommige sectoren zal het een waar slagveld zijn: een studie van de universiteit van Oxford schat dat de kans dat winkelbedienden binnen de 10 jaar vervangen worden door technologie op 92%.

Maar dat betekent niet dat er voor onze kinderen geen werk meer zal zijn. Er zullen veel nieuwe jobs ontstaan waarvoor programmeren en ICT-kennis cruciaal zullen zijn. Nieuwe jobs waar een tiental jaar geleden nog niet eens sprake van was. Denk aan een 3D Printer design specialist, een drone dispatcher of een neuro-implant technician.

Sterker nog, in èlke job van de toekomst zal programmeren een essentiële vaardigheid worden. Je kan gerust stellen dat in de toekomst 'niet kunnen programmeren' een even groot obstakel zal zijn op de arbeidsmarkt als 'niet kunnen werken met de computer' nu is.

Voormalig eurocommissaris Neelie Kroes noemt programmeren “het nieuwe lezen en schrijven, essentieel voor ieder kind”. In de VS is coderen al ingeburgerd. Ook in Zweden en Estland wordt het aangeboden op de lagere school. In Engeland is programmeren sinds september 2014 verplicht voor iedere leerling, vanaf vijf jaar tot het einde van de middelbare school. Zelfs buiten Europa wordt enorm geïnvesteerd om kinderen te leren programmeren, en steken landen als Kenia en Nigeria landen als België en Nederland in volle vaart voorbij.

In België leren kinderen dit jammer genoeg niet op school. En het zit er ook niet direct aan te komen dat de vaardigheid 'programmeren' wordt opgenomen in de eindtermen en ontwikkelingsdoelen van de overheid, noch in de leerplannen van de koepelorganisaties van de onderwijsnetten en het GO!

In het basisonderwijs leren we kinderen iets opzoeken op de computer en wordt de computer ingezet ter ondersteuning bij het aanleren van vaardigheden als taal, rekenen, wereldoriëntatie... In het secundair onderwijs leren onze kinderen in het vak informatica omgaan met sociale media en met bekende programma's als Word, Excel, Powerpoint... Onze kinderen leren werken met tabbladen, tabellen invoegen, mooie presentaties maken, etc. Belangrijke competenties allemaal, maar in het licht van wat komt gewoonweg niet voldoende.

Kinderen moeten niet zo zeer leren met een programma zoals Word werken, want misschien bestaat dat programma al niet meer wanneer ze aan hun professionele loopbaan beginnen. Aangezien iedereen in zijn of haar later leven ICT zal nodig hebben en we bovendien niet weten hoe de wereld van ICT er zal uitzien wanneer onze leerlingen groot zijn, is het van belang om ze vaardigheden en inzichten bij te brengen om met die snel evoluerende ICT-omgeving om te gaan. Zo zullen ze beter voorbereid zijn op hun latere professionele loopbaan. Deze vaardigheden en inzichten kunnen we ze bijbrengen door hen te leren zelf programma's met codeblokken in elkaar te knutselen. Zo leren we ze creatief om te gaan met ICT: ze moeten zelf de beste en eenvoudigste manier bedenken om het programma te laten werken. Ook leren ze dat het belangrijk is om zorgvuldig tewerk te gaan: één klein foutje kan ervoor zorgen dat het hele programma niet werkt.

Vooral leren ze om logisch na te denken en gevolgen aan oorzaken te koppelen. Ze leren - steeds complexere - situaties te analyseren om tot de juiste oplossing te komen. Op die manier is dit ook een mooi voorbeeld van projectmatig werken.

Aangezien leren programmeren ook gebruikt maakt van een (programmeer)taal, leren kinderen op deze manier ook inzicht in de structuur en opbouw en logica van talen en zinnen.

Het gaat bij leren programmeren in essentie om het zoeken naar een zo efficiënt en zo eenvoudig mogelijke oplossing van een probleem, een generieke vaardigheid die in tal van situaties - ook los van ICT - van pas komt. Eigenlijk gaat het om denken over het denken of meta-cognitie: denken hoe de computer moet denken om het probleem op te lossen.

Een kind leren programmeren is zoals een kind een muziekinstrument leren spelen. Je zet het niet met een handleiding naast een piano. Nee, je leert het hem al doende en je bouwt langzaam op. Je start met noten leren lezen, en kleine, plezierige muziekstukjes uitproberen op het klavier. Om langzaamaan te komen tot een virtuoos gespeeld meesterwerk.

Zo is het ook met leren programmeren. Kinderen moeten eerst de taal - de codeblokken - leren kennen. Met bevattelijke, eenvoudige en leuke spelletjes leren ze hoe computers denken. Ze zien hoe algoritmes werken en welk effect ze hebben. Ze proberen spelenderwijs zelf dingen uit. Ze sturen bij, ze leren en groeien. En geleidelijk aan leren ze echt programmeren.

Zie onder andere hier voor meer achtergrondinformatie en ook hier en hier

Voor het Vlaamse onderwijs bestaat er nog geen algemene leerlijn, maar in Nederland is die wel al landelijk uitgewerkt. Door hier te klikken, kan je deze raadplegen.