De onderstaande onderwijsgebonden kosten zijn richtinggevend en zullen telkens per afzonderlijk schrijven aan de ouders worden gemeld. Voor de kleuterklassen mag de totale factuur oplopen tot maximaal € 20 per schooljaar, voor het lager tot € 60. De bijdrage van de ouders kan maximaal € 360 bedragen voor de volledige schoolloopbaan lager onderwijs.

Onderwijsgebonden kosten

Zwemmen

GRATIS voor alle leerlingen.

Pedagogisch-didactische uitstap

(o.a. schoolreizen)

De autobus is altijd gratis voor alle leeruitstappen / schoolreizen.

Wel kan men een deelname- of toegangsprijs vragen. Die wordt dan per brief aan de ouders meegedeeld.

De prijzen variëren volgens de klas tussen 2,00 en 10,00 EUR

Sportklassen

ingericht door de gemeentelijke sportdienst.

(gebruik van de accommodatie, busvervoer, begeleiding, 2 drankjes)

1ste, 2de, 5de en 6de leerjaar: 9,00 EUR voor 2 dagen.

3de en 4de leerjaar: 20,00 EUR voor 1 week.

Sportdag

Voor de lagere schoolkinderen wordt jaarlijks een sportdag ingericht.

Mogelijk busvervoer is gratis, maar voor het gebruik van sportaccommodaties kan daarvoor een bijdrage worden gevraagd van 5,00 EUR.

Bosklassen

voor het 6de leerjaar (een volledige week)

Voor het verblijf, maaltijden betaalt men max. 180 EUR.

Voor deze activiteit voorziet de school een mogelijkheid van een spaarplan dat reeds in het 5de leerjaar begint.

Zeeklassen

voor het 4de leerjaar (3 dagen)

Voor het verblijf, maaltijden betaalt men max. 75 EUR.

 Voor deze activiteit voorziet de school een mogelijkheid van een spaarplan dat reeds in het 3de leerjaar begint.

Vrijblijvende kosten

Turnkledij

wordt vrijblijvend te koop aangeboden.

turnbroek 9,00 EUR

bermuda 10,00 EUR

T-shirt 8,00 EUR

turnzak 5,00 EUR

Feestactiviteiten

Sinterklaasfeest, carnaval, schoolfeest, grootouderfeest zijn kosteloos voor de kinderen. Bij het kerstfeest in de klas wisselen sommige kinderen onderling een kerstpakje uit.

Bij verjaardagen schenken sommige kinderen geheel vrijblijvend een boek aan de klas.

Persoonlijke uitgaven zijn facultatief en vallen ten laste van de gebruiker. Voor dit soort uitgaven is geen maximumbedrag voorzien.

Maaltijden en drankjes

Warme maaltijden:

kleuters: 1,85 EUR

lagere: 2,60 EUR

Soep: 0,35 EUR

Spuitwater: 0,42 EUR

Water: gratis

AA-melk: 0,30 EUR

sinaas fairtrade: 0,50 EUR

Remgeld kinderopvang

’s morgens gratis

’s middags: 0,12 EUR

’s avonds: 0,12 EUR

Remgeld naschoolse les

(gratis voor 5de en 6de leerjaar) 0,12 EUR

Leerlingenvervoer:

Abonnement: per trimester

1/1 50,00 EUR (2 x per dag)

1/2 25,00 EUR (1 x per dag)

1/5 12,50 EUR (2 x per week)

Speciale activiteiten of diensten

zoals toneel, barbecue, klasfoto’s, schoolbal nieuwjaarsbrieven ... e.a. houden geen verplichting in tot kopen, tot deelname of aanwezigheid.

Nieuwjaarsbrieven

worden in de klas geschreven.

klein model: 0,45 EUR

groot model: 0,55 EUR

Steunacties

(Levenslijn, Broederlijk Delen, Rode Kruis, … e.a. )

Georganiseerde steunacties zijn geheel vrijblijvend en worden altijd gemeld via een afzonderlijk schrijven.