Kinderen brengen

Ouders die hun kinderen naar school brengen, begeleiden hen tot aan de schoolpoort. De kleuters mogen in Lochristi tot aan het inkomsas en te Beervelde tot aan de speelplaats worden begeleid. Ouders kunnen enkel in uitzonderlijke gevallen en met de toestemming van de directeur, hun kind begeleiden tot in het klaslokaal.

Kinderen afhalen

Ouders die hun kinderen op school afhalen, komen tot aan de schoolpoort. In Lochristi worden de kleuters afgehaald aan het inkomsas en te Beervelde aan de kleuterspeelplaats.

Een aantal afspraken

• Geen enkel kind wordt afgehaald IN de klas.

• De kinderen die worden afgehaald, mogen nooit zonder begeleiding de school verlaten (en bv. alleen naar de parkeerplaats gaan).

• Ouders die hun kinderen door andere personen laten afhalen, delen op voorhand mee wie het kind zal afhalen.

• De schoolingangen moeten steeds worden vrijgehouden.

• 's Morgens is er vanaf 7:30 uur gratis opvang voorzien voor alle kinderen.

• 's Avonds is de opvang tot 16:05 uur gratis op volle lesdagen. Vanaf 16:05 uur tot 17:15 uur wordt er 0,12 euro aangerekend voor opvang op school.

• Kinderen die op volle lesdagen niet om 17:15 uur zijn afgehaald worden naar de buitenschoolse opvang Stekelbees gebracht waar zij door de ouders kunnen worden afgehaald.