Mijn houding

• Ik heb respect voor anderen.

• Ik vecht niet en maak geen ruzie.

• Ik scheld niemand uit en gebruik geen bijnamen.

• Ik heb eerbied voor het bezit van anderen.

• Ik pest niemand en zet ook anderen niet aan tot pesten.

• Ik schrijf netjes en verzorg mijn schriften.

• Ik geef thuis onmiddellijk alle brieven en nota's van de school af.

• Ik laat wekelijks mijn agenda of heen-en-weerschrift ondertekenen.

• In de eetzaal ben ik rustig en heb ik goede tafelmanieren.

• Mijn lege brooddoos leg ik daarna terug in de juiste mand.

• Ik luister steeds naar de aanwijzingen van de leerkracht of de begeleider.

• Ik vraag in de klas het woord door mijn hand op te steken.

• Ik loop en speel niet in de gangen.

• Ik ruil niets om en verkoop niets.

• Ik breng geen gevaarlijke voorwerpen (bv.: messen ) mee naar de school.

Mijn gezondheid en hygiëne

• Ik heb een propere zakdoek bij.

• Mijn kledij, schoeisel en haartooi zijn verzorgd en hygiënisch.

• Bij het begin van de speeltijd ga ik eerst naar toilet.

• Na bezoek aan het toilet spoel ik door en was ik mijn handen.

• Ik hou de toiletten netjes en speel er niet.

• In de turnles draag ik turnkledij.

• Ik neem mijn turnkledij regelmatig mee naar huis om te laten wassen.

• Als ik ga zwemmen neem ik zwemgerief mee in een zwemzak.

• Ik snoep niet op school en breng alleen gezonde versnaperingen mee (bv. fruit).

• Als ik dorst heb, vraag ik water aan de juf of de meester.

Mijn zorg voor het milieu

• Ik zorg mee voor een nette school.

• Ik sorteer het afval en gooi het in de juiste container.

• Ik gooi geen afval op de speelplaats of in de toiletten.

• Ik breng zo weinig mogelijk afval mee van thuis naar school.

• Als ik boterhammen blijf eten gebruik ik een boterhamdoos.

Mijn taalgebruik

• Op school spreek ik steeds verzorgd Nederlands.

• Volwassenen spreek ik aan met ‘mijnheer’ of ‘mevrouw’.

• De leraren noem ik ‘meester’, ‘juffrouw’ of ‘juf’ en de directeur spreek ik aan met ‘mevrouw/mijnheer de directeur’.

Mijn huiswerk

• Ik maak mijn huiswerk en leer mijn lessen

• Wanneer ik dat niet heb kunnen doen, verwittig ik de leerkracht. Dit kan op volgende wijze.

1. door een nota van mijn ouders in mijn agenda

2. door een briefje van mijn ouders

• Ik vul mijn agenda in zoals de juf of meester vraagt en laat hem wekelijks tekenen door één van mijn ouders.

• Wanneer ik om gezondheidsredenen niet mag zwemmen of turnen breng ik een attest mee naar school.

Mijn materiaal

• Ik draag zorg voor mijn kledij en mijn schoolgerei.

• Mijn kleren hangen netjes aan de kapstok.

• In mijn boekentas zit enkel het nodige.

• Ik zorg ervoor dat ik mijn schoolgerei mee heb, ook voor het zwemmen en de turnles.

• Mijn boekentas staat op de aangeduide plaats.

• Mijn fiets staat in de fietsenstalling.

• Ik blijf van andermans fiets af.

• Ik bezorg verloren voorwerpen aan de juf of de meester.

Mijn spel

• Ik speel sportief en sluit niemand uit.

• Ik breng geen speelgoed mee naar school dat gevaarlijk is en/of geweld uitlokt.

• In de klassen, gangen en toiletruimtes speel ik niet.

• Bij mijn aankomst op school ga ik onmiddellijk op de speelplaats en blijf er tot het belsignaal gaat.

• Bij het belsignaal stop ik het spel en ga rustig in de rij staan.

• Ik respecteer de spel-afspraken.